Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận giải thưởng “Thương hiệu Du lịch hàng đầu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017”