Author Archives: admin

Bảng trích Nghị quyết 15 (tháng 1/1959)

Bảng trích Nghị quyết 15 (tháng 1/1959)         Thể hiện sự chỉ đạo kịp thời của Đảng với cách mạng Miền Nam: “ Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân…lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ […]

Hội nghị Genève

Hội nghị Genève         Hội nghị Genève về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương khai mạc ngày 8/5/1954 tại Genève Thụy Sĩ, có đại diện 9 nước tham dự gồm Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Pháp, Anh, Lào, Campuchia và đại diện bù nhìn Bảo Đại.        1. Văn bản Hiệp định ký […]

ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG (1954 – 1975)

ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG (1954 – 1975)          Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, cuộc đụng đầu lịch sử […]

Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954)

Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954)          Sài Gòn – Chợ Lớn đi đầu trong phong trào đấu tranh đòi hòa bình, chấm dứt  chiến tranh. Tháng 2- 1954, công nhân cơ khí ASAM, EIFFEL, AUTODALL, FACI, CARIC tổ chức bãi công. Tháng 4, công nhân các tiệm giày, nhà đèn Chợ Quán đòi cải […]

Binh công xưởng

Binh công xưởng           Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến  lâu dài, việc xây dựng chiến khu là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu. Các chiến khu được thành lập sát Sài Gòn để thuận tiện cho công tác huấn luyện chính trị và quân sự tổ chức các hoạt động […]

Đồng bào Sài Gòn – Chợ Lớn tham gia cuộc biểu tình của học sinh trước dinh của Trần Văn Hữu

Đồng bào Sài Gòn – Chợ Lớn tham gia cuộc biểu tình của học sinh trước dinh của Trần Văn Hữu           Ngày 9/1/1950, hơn 2000 học sinh các trường Gia Long, Petrus Ký, Nguyễn Văn Khuê, Lê Bá Cang biểu tình kéo đến nha học chính và dinh thủ hiến nam phần đưa yêu […]

Bốn mặt trận bao vây địch ở Sài Gòn

Bốn mặt trận bao vây địch ở Sài Gòn          Sài Gòn – Gia Định và miền Nam đi đầu trong những ngày đầu chống thực dân Pháp và Anh quay lại xâm chiếm đất nước. Các lực lượng vũ trang chủ chốt giữ và đánh địch tại Mặt trận Cầu Thị Nghè: Mặt trận […]

Cách mạng tháng Tám tại Sài Gòn

Cách mạng tháng Tám tại Sài Gòn          Năm 1945, hoàn cảnh khách quan có nhiều thuận lợi. Trong nước, Thực dân Pháp bị Nhật đảo chính ngày 9/3/1945. Trên thế giới, Đức quốc xã đầu hàng. Lợi dụng tổ chức công khai hợp pháp là Thanh niên Tiền Phong, Thanh niên Tiền phong trong […]