Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh nhận giải thưởng “Điểm tham quan du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2016”