Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý khách Phòng trưng bày “Địa lý – Hành chính Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh” đã chính thức mở cửa trở lại từ ngày 09/01/2023.