HOẠT ĐỘNG ĐƯA BẢO TÀNG ĐẾN VỚI HỌC ĐƯỜNG CHUYÊN ĐỀ “THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ”