Hoạt động hè năm 2019 “Thành phố của em – Thành phố màu xanh”