Hội thi “Tự hào sử Việt” lần V – năm 2020 Vòng thi trải nghiệm thực tế tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh