Khai mạc Triển lãm tranh phong cảnh “Belarus qua con mắt họa sĩ”