Sinh hoạt chuyên đề “Ca ra bộ trong Đờn ca Tài tử”