Tham gia Hội thi “ Cán bộ công chức, viên chức giỏi nghiệp vụ – Tận tụy phục vụ nhân dân” năm 2015