Triển lãm ảnh “ 54…” của Lê Vượng và Sesbastien Laval