BẢO TÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC XẾP HẠNG LÀ BẢO TÀNG HẠNG I