Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh nhận giải thưởng du lịch “10 điểm tham quan hấp dẫn hàng đầu”