Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo miễn phí vé tham quan nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5/2024) và Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024)