“Câu lạc bộ Em yêu lịch sử” của học sinh Trường Tiểu học Pathway Tuệ Đức tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh