Chi Đoàn Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2015)