Chương trình “Đưa bảo tàng về với học đường”: Triển lãm chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa – Biển đảo Việt Nam”