Đón tiếp đoàn Thượng nghị sĩ Pháp thăm quan Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh