Đón tiếp Đoàn Thượng nghị sĩ Thành phố Makelle – Ethiopia