IVC tổ chức chương trình Tết trung thu “Trăng vàng hạnh phúc” lần 5 – 2013