KHAI MẠC TRIỂN LÃM: “90 NĂM – NHỮNG DẤU ẤN VÀNG SON CỦA HỘI” Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam