Khai mạc triển lãm “Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”