Khai mạc trưng bày chuyên đề: “50 năm Xuân Mậu Thân 1968 – Những ký ức không phai”