Lễ bàn giao và khai mạc trưng bày “Bộ sưu tập hiện vật Hoàng thành Thăng Long”