Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh (1978 – 2018)