Những giây phút trước lúc hy sinh tại nhà tù Chí Hòa của Anh Hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.