Tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2015)