Triển lãm “Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc” tại quận Bình Thạnh