Trưng bày bộ triển lãm lưu động “Thành phố Hồ Chí Minh – Những chặng đường lịch sử” và “Hoàng Sa và Trường Sa – Biển đảo Việt Nam”