Author Archives: admin

Chương trình “Đưa bảo tàng về với học đường”: Triển lãm chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa – Biển đảo Việt Nam”

Nhằm tổ chức các hoạt động tìm hiểu về lịch sử, văn hóa gắn với việc bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước; phát triển kỹ năng tổng hợp, sáng tạo   cho học sinh; sáng ngày 27/01/2021, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường Tiểu học Hòa Bình tổ chức chương trình […]