Chương trình biểu diễn Đờn ca tài tử “Làm theo Di chúc Bác Hồ”