KHAI MẠC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ “TỪ THĂNG LONG ĐẾN PHÚ XUÂN, GIA ĐỊNH”