Trưng bày chuyên đề: “Quốc Hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”