Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo miễn phí vé tham quan nhân dịp Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2024) và Quốc tế Lao động (01/5/2024)