Trưng bày chuyên đề: “45 năm Xuân Mậu Thân – Hồi ức từ những hiện vật bảo tàng”